Q INDUSTRIES

Vị trí: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Loại: Văn phòng
Phong cách: Modern
Mô tả: Một không gian làm việc đề cao tính kết nối bền vững giữa con người với con người.

Một không gian làm việc đề cao tính kết nối bền vững giữa con người với con người, sẵn sàng cho rất nhiều sự khởi đầu mới và được thiết kế để giúp giải tỏa căng thẳng cho nhân viên.