Tuyển Dụng

Từ 2016, đồng hành cùng với TD architects là những nhân sự đầy kinh nghiệm, trẻ trung trong suy nghĩ, sáng tạo trong tư duy và luôn sẵn sàng bùng nổ với những ý tưởng mới, góp phần tạo nên thành công cho mỗi dự án. TD architects đề cao sự gắn kết giữa con người và luôn tạo điều kiện để gắn kết các thành viên của mình. Gia nhập TD architects bằng cách gửi CV và portfolio qua email: join@tdarch.vn